Pravidla závodů

Povinnosti a pravidla    

   

Závodník je povinen dbát pokynů pořadatele.

 

 1. Závodník se musí přihlásit do kategorie, pro kterou má stroj při přejímce zařazen. V případě poruchy nebo jiné příčiny stroje, nesmí vyměnit stroj. V případě zjištění výměny stroje bude diskvalifikován.
 2. Závodník nebo jeho doprovod si musí sám během závodu kontrolovat, zda je zařazen v této kategorii,do které byl pořadatelem při presentaci zapsán.
 3. Pokud závodník nenastoupí na rozjížďku – z důvodu opomenutí nebo poruchy stroje, nemůže pokračovat v dalších rozjížďkách.
 4. Pořadí rozjížděk bude průběžně vyvěšeno na tabuli.
 5. Motocykl nesmí být typově vyšší než padesátka.
 6. Protest : Při podání protestu složí závodník pořadateli 1000,- Kč. Pokud bude jeho protest uznán, pořadatel mu vrátí 1.150,- Kč. Podvádějící závodník bude diskvalifikován a zaplatí pořadateli 500,- Kč. V případě že protestující závodník nemá pravdu, vklad zůstane pořadateli, který zaplatí 150 Kč,-  druhé straně.
 7. Každý závodník musí mít ochrannou přilbu, pevné boty, rukavice. Závod se jede na vlastní nebezpečí.

 

Technická pravidla pro kategorie: pionýr speciál

 

 1. Válec musí pocházet z Jawy50, chlazení vzduchem, nesmí být zkrácen, navařená žebra povolena, rozteč šteftů hlavy a válce můsí být orig. 44x38 mm.
 2. Povolen maximálně 8. výbrus válce (tj. 40,00mm)
 3. Karburátor libovolný, klapky jsou povolené, hlava válce libovolná, zapalování libovolné - může být bezkontaktní,výfuk libovolný, spojka libovolná, ostatní věci jsou povolené.
 4. Motor - základ pionýr - maximálně čtyři rychlosti.


Technická pravidla pro kategorie: stodoláci

 

 1. Na stroji nesmí být žádné úpravy,vzhled a výkon musí být tovární výroby
 2. Drapáky jsou povoleny.
 3. Registrační značka nemusí být.
 4. Závodit mohou stroje pouze typu:Pionýr,Mustang,Babeta,Stadion,Pařez.
 5. Drobné změny na stroji zhodnotí pořadatel závodu při přejímce.

 

Technická pravidla: pro kategorie: děti čína a speciál:

 1. Stroj musí být tovární výroby s originálním obsahem do 50 cm3

 

                    Dne:27.5.2015 ředitel závodu                        

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.