Pravidla

 1. Závodník je povinen dbát pokynů pořadatele.
 2. Závodník se musí přihlásit do kategorie, pro kterou má stroj při přejímce zařazen. V případě poruchy nebo jiné příčiny stroje, nesmí vyměnit stroj. V případě zjištění výměny stroje bude diskvalifikován.
 3. Závodník nebo jeho doprovod si musí sám během závodu kontrolovat, zda je zařazen v té kategorii, do které byl pořadatelem při prezentaci zapsán.
 4. Pokud závodník nenastoupí na rozjížďku – z důvodu opomenutí nebo poruchy stroje, nemůže pokračovat v dalších rozjížďkách.
 5. Pořadí rozjížděk bude průběžně vyvěšeno na tabuli.
 6. Motocykl nesmí být typově vyšší než padesátka.
 7. Protest : Při podání protestu složí závodník pořadateli 1000,- Kč. Pokud bude jeho protest uznán, pořadatel mu vrátí 1.150,- Kč. Podvádějící závodník bude diskvalifikován a zaplatí pořadateli 500,- Kč. V případě že protestující závodník nemá pravdu, vklad zůstane pořadateli, který zaplatí 150 Kč,- druhé straně.
 8. Každý závodník musí mít ochrannou přilbu, pevné boty, rukavice. Závod se jede na vlastní nebezpečí.
 9. V případě menšího počtu než 6 přihlášených jezdců v dané kategorii, bude kategorie pro dané závody zrušena.

Technická pravidla pro kategorie: pionýr speciál

 1. Válec musí pocházet z Jawy50, chlazení vzduchem, nesmí být zkrácen, navařená žebra povolena, rozteč šteftů hlavy a válce můsí být orig. 44×38 mm.
 2. Povolen maximálně 8. výbrus válce (tj. 40,00 mm)
 3. Karburátor libovolný, klapky jsou povolené, hlava válce libovolná, zapalování libovolné – může být bezkontaktní, výfuk libovolný, spojka libovolná, ostatní věci jsou povolené.
 4. Motor – základ pionýr – maximálně čtyři rychlosti.

Technická pravidla pro kategorie: stodoláci

 1. Na stroji nesmí být žádné úpravy, vzhled a výkon musí být tovární výroby.
 2. Drapáky jsou povoleny.
 3. Registrační značka nemusí být.
 4. Závodit mohou stroje pouze typu: Pionýr, Mustang, Babeta, Stadion, Pařez.
 5. Drobné změny na stroji zhodnotí pořadatel závodu při přejímce.
 6. Rozdělení kategorie Stodoláci na dvě, a to podle věku: 15 50 let a 51 100 let.

Technická pravidla: pro kategorie: děti Čína a speciál

 1. Stroj musí být tovární výroby s originálním obsahem do 50 ccm.

Schválil dne 27. května 2015 ředitel závodu